Υπηρεσίες για τον εξοπλισμό Μαζικής Εστίασης

kitchen

Η εταιρία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Consulting)

Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η μελέτη των πραγματικών σας αναγκών ώστε να σας προμηθεύσουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε στην καλύτερη τιμή. Ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με νομοθεσίες και προϋποθέσεις (τοπικές και διεθνείς) που αφορούν την μαζική εστίαση

2. Σχεδιασμός CAD

Πλήρης μελέτη του χώρου σας με την χρήση προγραμμάτων CAD, ώστε να έχετε ακριβή εικόνα των εγκαταστάσεών σας πριν από την τοποθέτηση. Προσφέρουμε λύσεις που αξιοποιούν έξυπνα το χώρο σας.

3. Εγκατάσταση – Τοποθέτηση.

Εγκαθιστούμε όλα τα προϊόντα μας στον χώρο σας με δική μας ευθύνη και δικούς μας τεχνικούς. Σας τα παραδίδουμε έτοιμα προς λειτουργία.

4. Εκπαίδευση προσωπικού.

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας στην σωστή χρήση και λειτουργία τού εξοπλισμού σας.

5. Service – After Sales Support.

Αναλαμβάνουμε το σέρβις για όλα τα μηχανήματα που θα προμηθευτείτε από την εταιρία μας, εντός και εκτός εγγυήσεως.

electrolux_simataki6. Παροχή Ανταλλακτικών.

Για κάθε μηχάνημα που εισάγουμε και πωλούμε φροντίζουμε για την πλήρη κάλυψή του σε ανταλλακτικά.