ΑΚ5

Στίφτης.
Διαστάσεις 22Χ30Χ33.
Ισχύς 1/6HP.
Κάδος ανοξείδωτος 18/10.
Κορμός από αλουμίνιο.

Στίφτης.
Διαστάσεις 22Χ30Χ33.
Ισχύς 1/6HP.
Κάδος ανοξείδωτος 18/10.
Κορμός από αλουμίνιο.