ΑΚ/8-2

Επαγγελματική συσκευή χόβολης διπλής χρήσεως.
Μηχανή Ελληνικόύ καφέ – Θερμαντήρας νερού.
Ισχύς 1100W/220V.
Καθαρό βάρος 12.2Kg.
Διαστάσεις 33.5Χ33.5Χ77 εκ.

Επαγγελματική συσκευή χόβολης διπλής χρήσεως.
Μηχανή Ελληνικόύ καφέ – Θερμαντήρας νερού.
Ισχύς 1100W/220V.
Καθαρό βάρος 12.2Kg.
Διαστάσεις 33.5Χ33.5Χ77 εκ.