250

Ιταλικής κατασκευής από αλουμίνιο ειδικής επεξεργασίας, αντισκωριακό μεγάλης αντοχής σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πρδιαγραφές υγιεινής.
Καθαρίζεται εύκολα και δεν διαβρώνεται.
Ρύθμιση πάχους κοψίματος από 02-015 Χιλ.
Αθόρυβη λειτουργία.
Μαχαίρι διαμέτρου 25 εκ.
Ισχύς 0.35 ΗΡ – 220V/50Hz.

Ιταλικής κατασκευής από αλουμίνιο ειδικής επεξεργασίας, αντισκωριακό μεγάλης αντοχής σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πρδιαγραφές υγιεινής.
Καθαρίζεται εύκολα και δεν διαβρώνεται.
Ρύθμιση πάχους κοψίματος από 02-015 Χιλ.
Αθόρυβη λειτουργία.
Μαχαίρι διαμέτρου 25 εκ.
Ισχύς 0.35 ΗΡ – 220V/50Hz.