ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ T & S Αμερικής EB2261

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ T & S Αμερικής EB2261

Καταιωνιστήρας Αμερικής τοίχου με μίκτη κρύου-ζεστού νερού.

Περιγραφή

Καταιωνιστήρας Αμερικής τοίχου με μίκτη κρύου-ζεστού νερού.