ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ T & S Αμερικής EU2DP00

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ T & S Αμερικής EU2DP00

Καταιωνιστήρας Αμερικής μίας οπής με μίκτη κρύου-ζεστού νερού.

Περιγραφή

Καταιωνιστήρας Αμερικής μίας οπής με μίκτη κρύου-ζεστού νερού.