ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ T & S Αμερικής EU2DP12

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ T & S Αμερικής EU2DP12

Καταιωνιστήρας Αμερικής μίας οπής με μίκτη κρύου-ζεστού νερού και με ράμφος 30 εκ.

Περιγραφή

Καταιωνιστήρας Αμερικής μίας οπής με μίκτη κρύου-ζεστού νερού και με ράμφος 30 εκ.