ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΤΩΝ

Θερμαινόμενη βάση κανατών διπλή τύπου W-2.
Διαστάσεις 40,5×24,5×5 εκ.
Ισχύς 200W. Κατασκευή ανοξείδωτη 18/10.

Θερμαινόμενη βάση κανατών μονή τύπου W-1.
Διαστάσεις 23,5×24,5×5 εκ.
Ισχύς 100W. Κατασκευή ανοξείδωτη 18/10.

Περιγραφή

Θερμαινόμενη βάση κανατών διπλή τύπου W-2.
Διαστάσεις 40,5×24,5×5 εκ.
Ισχύς 200W. Κατασκευή ανοξείδωτη 18/10.

Θερμαινόμενη βάση κανατών μονή τύπου W-1.
Διαστάσεις 23,5×24,5×5 εκ.
Ισχύς 100W. Κατασκευή ανοξείδωτη 18/10.